Het rendement van uw meting

Lektesten levert een schat aan gegevens op. Het brengt problemen en knelpunten in kaart waardoor u een haarscherp beeld krijgt van de conditie van uw installatie. Bij stops, storingen of calamiteiten kunt u gericht actie ondernemen.
Bovendien stellen de metingen u in staat om uw onderhoud beter te plannen. Kostenbesparing door kortere stilstandtijden kunt u daarbij optellen, evenals een beter rendement en een hogere productkwaliteit. De methode van meten houdt rekening met uw continuïteit. Door on-stream te testen wordt het bedrijfsproces niet onderbroken.